MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, miras bırakan ve mirasçıların taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi adına düzenlemeler içeren bir hukuk dalıdır. Ülkemizde miras ve mirasçılık kavramının çok değer gören bir alan olması nedeni ile Miras Hukuku alanında danışmanlığa yoğun talep vardır.

Miras, belirli bir varlığın ölümden sonra hukuki olarak miras almaya hak sahibi olan kimselere bırakılmasıdır. Miras, miras bırakanın ölmesi ile devrolan bir hak olarak da kabul edilebilir. Bu nedenle miras ile ilgili hakların öne sürülmesi amacı ile miras bırakacak olan kişinin ölmesi elzemdir. Mirasçı olarak kabul edilen kimselerin bu haklarını henüz miras bırakan ölmeden öne sürmeleri mümkün değildir.

Hukuk Bürosu olarak miras ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlıyor ve sizlere destek oluyoruz. Miras ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız bizim ile iletişime geçerek hukuki destek alabilirsiniz.

Miras Hukuku Hangi Konuları Kapsar?

Miras Hukuku, aileden kalan varlığın kişilerin adına geçirilmesi ve bu süreçte karşı karşıya kalınan problemlerin halledilmesine odaklanan bir hukuk alanıdır. Adından da anlaşılabileceği üzere miras ve mirastan kaynaklanan durumlarla ilgilidir.

Ülkemizde uyuşmazlıkların çok yoğun yaşandığı alanlardan bir tanesi olarak kabul edilen miras ile ilgili siz de bir sorun yaşıyorsanız profesyonel bir hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vasiyetname, miras kazanma, miras sözleşmeleri, muris muvazaası, saklı pay ve saklı paya tecavüz eden tasarrufun tenkisi gibi pek çok konuda destek alabilirsiniz. Alanında uzmanlaşmış hukukçuların desteğini alabileceğiniz hukuk büromuzda miras ve miras ile ilgili bütün detayları çözüme kavuşturabilirsiniz.

Hukuk Büromuz Hangi Konularda Destek Sunar?

Hukuk büromuz, miras konusunda sizlere destek olurken aşağıdaki konularda uzmanlığı ön plana çıkarıyoruz. Miras ile alakalı herhangi bir konuda desteğe ihtiyacınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Size aşağıdaki konularda destek sunuyoruz.

 • Mirasçılık belgesi verilmesi konusundaki davalar,
 • Atanmış kişilerin mirasçılık alması davaları,
 • Mirasçılık belgesinin iptal edilmesi,
 • Miras sözleşmeleri nedeniyle ortaya çıkan davalar,
 • İstihkak davaları,
 • Terekenin tespit edilmesi davası,
 • Mirasçının gaiplik kararının alınması,
 • Gaiplik sonrasında malvarlığının hazineye devri davası,
 • Mirasın reddine ilişkin davaların takibi,
 • Vasiyetnamenin açılması ve okunmasına ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin iptal edilmesi davaları.