ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş şirketlerle alakalı bütün düzenlemeleri kapsayan alandır. Ticaretin önemli yapıları olan şirketler ile alakalı düzenlemelerin yapılması adına gerekli olan bu hukuk dalında çok kapsamlı kurallar vardır. Türk Hukuk Sistemi’nin en geniş alanlarından bir tanesi olan Şirketler Hukuku’nda avukat desteği alarak bütün uyuşmazlıkları çözebilirsiniz.

Şirketler konusunda dava süreçleri başta olmak üzere şirket kuruluşu, ana sözleşme hazırlığı, şirket feshi ve yönetim süreçlerinde hukuki destek olmak üzere pek çok alanda çözüm üretiyoruz. Hukuk Büromuz bu alanda sizlere profesyonel destek sağlarken Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olan Şirketler Hukuku’nda tecrübeyi de önemseyerek sizlere destek olur.

Şirketler Hukuku Alanına Giren Davalar

Türkiye’de hukuk sisteminin çok kapsamlı olması vatandaşların hangi hukuki alanda destek alacaklarını karıştırmalarına yol açar. Bu noktada siz de bir vatandaş olarak hukuki destek arayışındaysanız aşağıdaki konularda Şirketler Hukuku avukatı ile görüşmelisiniz.

 • Şirket ortaklığında çıkma/çıkarılma davası,
 • Şirket denetçilerine yönelik tazminat davası,
 • Şirket müdür ve yönetim kuruluna yönelik tazminat davaları,
 • Şirke müdürlüğünden azil davası,
 • Tasfiye memurlarına yönelik tazminat davası,
 • Tasfiye memurlarınca açılacak davalar,
 • Genel kurul kararının iptali davası,
 • Şirket feshi davası,
 • Şirket iflası davası.

Tüm bu davalar Şirketler Hukuku alanına girerken dava süreçlerinde avukat desteği almak hayli önemlidir. Aksi takdirde hak düşürücü süreler ya da koşullar nedeniyle kişilerin hukuki haklarını kullanamamaları söz konusu olur.

Şirket Avukatı ve Görevleri

Şirketler Hukuku kapsamında avukat desteği almak istediğinizde avukatın hangi görevleri icra edeceğini de bilmelisiniz. Hukuk büromuz bünyesinde alacağınız hizmetlerle şirket avukatı şu görevleri yerine getirir;

 • Şirket müşterileri, ortakları ya da tedarikçileri ile ihtilafların uzlaşma ile çözülmesi,
 • Şirkete yönelik açılan davalarla şirketin açtığı davalarla alakalı bilgi ve belgelerin toplanması,
 • Şirketin taraf olduğu davalarda şirketin haklarının korunması adına sürecin takip edilmesi,
 • Davalara itiraz edilmesi ve istinaf ile temyiz süreçlerinin talip edilmesi,
 • Şirketle alakalı bütün hukuki konularda danışmanlık sağlanması.

Profesyonel bir yaklaşımla hukuki destek almanızı sağlayan hukuk büromuz sayesinde şirket avukatı ihtiyacınıza cevap verebilirsiniz.

Ticaret hukuku, iş tacirlerinin sahip olduğu hakları ve hukuki süreçleri kapsayan bir hukuk dalı olarak ifade edilmektedir. Söz konusu hakların koruma altına alınması tüm ticari ilişkilerin büyük bir özen ile gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İşletme sahipleri ve alıcılar için önemli bir hukuk dalı olan ticaret hukuku ile ilgili düzenlenen kanunlar işletmelerin ve bireylerin sahip olduğu haklar ile ilgili detayları kapsamaktadır. Oldukça geniş bir kapsamı bulunan ticaret hukuku tüm ticari işlemler ile ilgili kanun ve yasaları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra özel hukuk dallarından bir tanesi olan ticaret hukukunun borçlar kanunu ile yakından ilişkisinin olduğundan bahsedebiliriz.

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Ticaret hukuku genel olarak bireylerin diğer bireyler ile ticari ilişkilerinde uyuşmazlık yaşaması durumunda meydana gelen problemler ile ilişkilidir. Ticaret hukukunun işletme ve bireyler için son derece önemli bir hukuk dalı olduğundan bahsedebiliriz. Ticaret hukuku kapsamında sürekli yeni bilgiler edinilmekte olup pratik uygulamaya bakıldığında ise takibinin son derece zorlayıcı olduğunu ifade edebiliriz.

Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulabilmesi için bireylerin yaşadıkları problemleri hukuka uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaları gerekir. Takibi zorlayıcı olan ticaret hukuku ile ilgili davaları bu alanda profesyonel ve deneyimli avukatların takip etmesi gerekmektedir. Pratikten son derece karmaşık bir yapıya sahip olabilen ticaret hukukunun Borçlar Kanunu’ndan ayrı tutulması gerektiğini de ifade etmek gerekmektedir.

Ticaret hukuku doğrultusunda önemli 3 unsur bulunur. Söz konusu unsurlar şu şekildedir:

 • Ticari işletmeler
 • Tüzel kişiler ve tacirler
 • Ticari amaç güden dernek ve vakıflar

Ticaret Hukukunun Kapsamı

Ticaret hukuku genel olarak Kredi Kartlar Kanunu, Banka Kartları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu gibi kanunlar bağlamında değerlendirilmektedir. Söz konusu hukuk dalı ile ilgili çeşitli kaynakların ise ticaret sicili, tacir, haksız rekabet, ticaret unvanı, ticari işler tellallığı ve acentelik olarak açıklamak mümkündür. Ticaret mahkemeleri kapsamında;

 • Ticari alacak davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Çekin iptali davaları
 • Tanzimat davaları
 • Sigorta davaları
 • Ticari vekil ve temsilci davaları
 • Rekabet yasağı davaları gibi önemli davaların en iyi şekilde görüldüğünden bahsetmek mümkündür.